Ateliere și activități de enrichment la Afterschool Kogaion

Atelierele și activitățile de enrichment din cadrul Kogaion Afterschool au ca punct de plecare nevoile de învățare și caracteristicile copiilor pe fiecare grupă de vârstă. Curricula este dezvoltată pe principii gifted education, folosind modelul de fractalizare elaborat de prof. Florian Colceag, specialist în psihopedagogia excelenței.

Urmărim dezvoltarea armonioasă a copiilor prin deschiderea orizontului cunoașterii și aprofundare în domenii diverse.

Predarea se face folosind mijloace vizuale și auditive: tabla inteligentă, videoproiector, într-un mediu interactiv, în care copiii să învețe unii de la ceilalți și să aprofundeze domeniile studiate împreună cu mentorul.

EXPLORATORIUM LINGVISTICĂ

Atelierul are ca scop principal cultivarea calităților lingvistice ale copiilor. Interacțiunea cu diferite forme și genuri literare, în context informal, într-o manieră prietenoasă și relaxantă – stimulează capacitățile lingvistice ale copiilor. La diferite nivele de vârstă ei interacționează cu poezii, povești, proverbe, fabule, texte literare care au menirea să le cultive competențele lingvistice.

Dezvoltarea abilităților precum comunicarea verbală și scrisă, argumentare și reflecție, memorie asociativă, scriere creativă și altele – sunt direct vizate în activitățile din acest atelier.

Structură:

Pe parcursul unui an școlar, copiii parcurg 3 module a câte 10 ateliere fiecare, astfel:

 • Poezie – Ritm și rimă
 • Povești – Citit, înțeles, creație literară
 • Aforisme, snoave, zicători

Obiective:

 • Explorarea inteligenței lingvistice prin diferite metode
 • Cultivarea atenției și a memoriei prin interacțiunea cu diferite genuri și forme literare
 • Cultivarea sensibilității emoționale prin intermediul limbajului
 • Dezvoltarea vocabularului
 • Dezvoltarea gândirii critice și a altor forme de gândire
 • Cultivarea capacităților de vorbire și scriere

Beneficii:

 • Copiii dobândesc abilități de reflecție și argumentare a unui text literar
 • Copiii se familiarizează cu emoțiile și trăirile reflectate în diferite forme literare
 • Copiii își dezvoltă memoria și dicția, vocabularul

EXPLORATORIUM MATEMATICĂ

Atelierul își propune să valorifice abilitățile matematice ale copiilor prin intermediul unei palete de activități modulare ce vizează perspective diferite ale inteligenței logico-matematice.

Structură:

Pe parcursul unui an școlar, copiii parcurg 3 module a câte 10 ateliere fiecare, astfel:

 • Cubul Rubik
 • Șah
 • Jocurile minții / Logică și perspicacitate

Obiective:

 • Cultivarea abilităților de gândire logico-matematică
 • Cultivarea capacităților de gândire critică și exploratorie
 • Cultivarea pasiunii pentru matematică ca și instrument de cunoaștere a lumii înconjurătoare

Beneficii:

 • Copiii învață să opereze cu numere și concepte în limitele permise de propria evoluție
 • Copiii dobândesc abilități de gândire abstractă și concretă prin instrumente matematice
 • Copiii dobândesc exercițiu de analiză a problemelor, de înțelegere a cerințelor precum și de proiectare a procesului de rezolvare a acestora.

EXPLORATORIUM ARTE

Atelierul asigură contextul potrivit pentru explorarea artelor plastice din mai multe perspective: desen, pictură, modelaj, arhitectură, craft (pentru fiecare nivel de vârstă – combinația de module este diferită)

Structură:

Pe parcursul unui an școlar, copiii parcurg 3 module a câte 10 ateliere fiecare, astfel:

 • Pictură pe diverse suporturi (textil, sticlă, lemn)
 • Modelaj
 • Arts & Craft

Obiective:

 • Cultivarea simțului estetic și a culturii generale prin intermediul artelor plastice
 • Cultivarea cunoașterii și a disponibilității de a explora emoțiile din diferite forme de artă
 • Cultivarea îndemânărilor și a abilităților legate de folosirea diferitor instrumente folosite în realizarea operelor artistice

Beneficii:

 • Copiii învață să aprecieze frumosul și își dezvoltă sensibilitatea estetică
 • Copiii învață să folosească diferite instrumente pentru a crea opere artistice
 • Copiii învață spațialitatea 2D și 3D, realizând proiecte de design și arhitectură

INTELIGENȚĂ MUZICALĂ

Atelierul are scopul de a cultiva sensibilitatea muzicală a copiilor și a-i încuraja să asculte și să înțeleagă muzica de calitate. Cultivarea culturii muzicale și înțelegerea operelor muzicale ajută atât la cultivarea inteligenței muzicale, dar amprentează mult și inteligențele complementare: estetică, logico-matematică, vizuală. Toate aceste achiziții se dobândesc în contextul unor povești muzicale, unor opere muzicale însoțite de dans (balet), de povești ale personajelor și multe alte surprize care încântă copiii.

Obiective:

 • Cultivarea inteligenței muzicale și a sensibilității pentru frumos  prin înțelegerea muzicii de calitate
 • Cultivarea expresivității și a sensibilității în comunicare prin cultivarea emoționalității
 • Cultivarea culturii generale și a cunoștințelor artistice

Beneficii:

 • Copiii înțeleg emoțiile și trăirile din operele muzicale
 • Copiii își lărgesc orizonturile de cunoaștere prin integrarea informațiilor din domeniul muzicii și din domeniile adiacente (istorie, biografii și exemple de oameni care au amprentat domeniul muzical, etc.)
 • Copiii ajung să dobândească claritate în raționamente (integrarea detaliilor fine) și gândire critică (prin cultivarea senzitivității, a percepțiilor, a memoriei, etc.)

CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE

Atelierul are ca scop dezvoltarea culturii generale prin abordarea temelor și subiectelor din domeniile istoriei și geografiei. Mentorul stabilește o serie de tematici de interes (în funcție de orizonturile de vârstă și interes ale copiilor) după care o ajustează și pe parcurs. Obiectivul principal – cultivarea curiozității și a cunoașterii despre lumea din jur. Atelierul vizează inteligențele lingvistică și de mediu.

Obiective:

 • Cultivarea abilității de a pune întrebări și de a reflecta (gândirea critică)
 • Dezvoltarea abilității de a vorbi în public și de a se implica pertinent în dezbateri – discuții
 • Dezvoltarea abilităților de argumentare coerentă (gândire asociativă și corelativă).

Beneficii:

 • Copiii dobândesc încredere și libertate de a vorbi și a prezenta public informații
 • Copiii devin încrezători și reflexivi în gândire
 • Copiii dobândesc exercițiul de a lucra în echipă și pe proiecte concrete.

TEATRU ȘI ARTĂ DRAMATICĂ

Atelierul este conceput pentru a oferi spațiu de experimentare a emoțiilor și trăirilor asociate cu jocul de rol, cu capacitatea de a vorbi în public, cu abilitatea de a colabora în echipă. Obiectivul principal este de a ajuta copiii să-și descopere și înțeleagă propria emoționalitate precum și să dobândească mecanisme de a-i înțelege pe cei din jur și de a-și ajusta comportamentele în funcție de context.

Atelierul are ca finalitate un Spectacol de teatru pe care copiii îl vor juca pe scena Teatrului Țăndărică sau a Teatrului de Comedie. De asemenea, în prima parte a anului copiii vor participa la un modul de Arta oratoriei și vor învăța să transmită un mesaj în fața camerei de filmat.

Obiective:

 • Cultivarea detașării și a libertății de exprimare în public (verbal – nonverbal)
 • Cultivarea memoriei și abilităților de a asocia informațiile cu emoțiile
 • Cultivarea

Beneficii:

 • Copiii dobândesc abilități de a se exprima în public și de a relaționa în context artistico – dramatic
 • Copiii învață să se înțeleagă pe sine (nevoi, calități, dificultăți, etc.) și pe cei din jur
 • Copiii își dezvoltă memoria și percepția.

FEUERSTEIN

Metoda Feuerstein este o tehnică educațională unică inițiată de prof. Reuven Feuerstein (1921-2014), renumit psiholog clinician.

Reprezintă o abordare bazată pe procese, axată pe dezvoltarea abilității de a învăța cum să înveți, valorificând capacitățile intelectuale latente ale unui individ. Metoda are la bază teoria modificabilității cognitive structurale (SCM) a profesorului Feuerstein. Ea sugerează că, pentru a crea o schimbare sistemică, orice persoană necesită intervenție prin mediere umană. Învățarea Mediată propusă de Feuerstein presupune o schimbare fundamentală a modului în care persoana este învățată să proceseze și să interacționeze cu informațiile în toate aspectele vieții ei.

Obiective:

 • Cultivarea emoționalității și a echilibrului atitudinal
 • Dezvoltarea capacităților cognitive și a mecanismelor de învățare

Beneficii:

 • Copiii devin mai autonomi în învățare și în modalități de a lua decizii
 • Copiii colaborează mai bine cu cei care predau și învață
 • Copiii învață să raționeze în diferite contexte, să coreleze informațiile și să le dea utilitate.

LIMBA ENGLEZĂ

Atelierul are ca scop dezvoltarea abilităților de exprimare și comunicare în limba engleză. Atelierul are la bază curricula Cambridge și urmărește inclusiv dobândirea certificare competențelor lingvistice la un Centru specializat Cambridge. Cursul este organizat intensiv, de 2 ori/săptămână.

Obiective:

 • Dezvoltarea abilităților de comunicare (scris și conversație) în limba engleză
 • Dezvoltarea capacităților de exprimare cu încredere într-o limbă străină
 • Dezvoltarea încrederii în sine și a
 • Cultivarea cunoașterii și stimularea curiozității pentru alte culturi

Beneficii:

 • Dobândirea competențelor de comunicare în limbă străină (complementar curriculei școlare)
 • Certificarea cunoștințelor

TEHNICĂ ȘI TEHNOLOGIE

Atelierul este conceput pentru a oferi copiilor oportunitatea de a explora domeniul tehnologiilor: atât a celor noi (robotică) cât și a celor care deja au o istorie (inginerie). În cadrul orelor ei învață să fie inventivi, să fie organizați, să urmeze algoritmi de acțiune precum și să dea utilitate instrumentelor/ prototipurilor pe care le realizează.

Obiective:

 • Cultivarea inteligenței și abilităților tehnologice
 • Dezvoltarea abilităților de a urma un algoritm de lucru și de a-și construi propriul algoritm
 • Dezvoltarea abilităților de a proiecta și a asambla instrumente tehnologice
 • Dezvoltarea abilității manuale și a imaginației prin intermediul construirii de instrumente tehnologice

Beneficii:

 • Copiii integrează cunoștințe despre tehnologiile viitorului dar experimentează și tehnologii tradiționale
 • Copiii își dezvoltă pasiune și curiozitatea pentru domeniul tehnologic
 • Copii devin mai creativi și învață să dea sens, utilitate și sustenabilitate instrumentelor tehnologice

ÎNOT

Înotul are scopul de a susține sănătatea fizică și mentală. Fiind un sport cu impact redus asupra mușchilor și articulațiilor, oferă mai multă rezistență corpului decat exercițiile pe uscat.

Obiective:

 • Dezvoltarea capacităților fizice, psihice si mentale
 • Cultivarea încrederii în sine, a capacității de socializare

Beneficii:

 • Copiii își formează un stil de viață sănătos care le menține sănătatea prin rezistență, forță și flexibilitate, prin oxigenarea mai bună a creierului și creșterea sănătății sistemului cardiovascular
 • Copiii devin mai motivați pentru a depune efort și pentru îndeplinirea obiectivelor, aspecte folosite și în alte activități
 • Copiii capătă o mai mare încredere în sine și în situațiile de viață din afara bazinului de înot, devenind mai sociabili
 • Copiii își îmbunătățesc memoria și abilitățile de gândire, precum și starea de spirit, reducând anxietatea și stresul, ceea ce crește capacitatea creierului de a gândi mai eficient