Despre noi

Dragă părinte,

„Fiecare copil vine în această lume cu anumite „daruri”, care îi conturează UNICITATEA.

Descoperirea, dezvoltarea și valorificarea acestui POTENȚIAL este definitorie pentru dezvoltarea pasiunilor, deschiderea orizonturilor de cunoaștere, găsirea rostului și a fericirii în viață.

Aceste „daruri” se conturează printr-o serie de ABILITĂȚI și APTITUDINI predominante care ajung să influențeze puternic particularitățile individuale ale copilului: modul în care cunoaște lumea, felul în care o interpretează și înțelege, modalitatea în care reușește să interacționeze cu ea. Identificate, încurajate și hrănite, acestea determină copilul să cunoască și să experimenteze cu plăcere, să depună efort, îi cultivă și dezvoltă STIMA DE SINE și ÎNCREDEREA că este VALOROS. Îl ajută să rămână curios și deschis în fața provocărilor vieții.

Rolul părinților și dascălilor este definitoriu în conștientizarea riscului de irosire sau îngropare a potențialelor native ale copiilor, precum și în conștientizarea pericolelor adiacente, transpuse în demotivare, devieri comportamentale și eșec.

VIZIUNEA NOASTRĂ

Credem în descoperirea omului creator, capabil de o înaltă performanță academică, în fiecare copil. Credem și susținem unicitatea fiecărui copil, a fiecărei familii, printr-o educație integrată.

MISIUNEA NOASTRĂ

Misiunea noastră:

  • să descoperim, recuperăm, dezvoltăm și valorificăm potențialul creator al copilului tău, al familiei tale
  • să fim promotorul schimbării paradigmei de gândire în educație, având ca fundament conceptul de educație integrată, diferențiată și individualizată, care respectă unicitatea fiecărui OM
  • să fim un model de bune practici în educație

ABORDARE INTEGRATĂ

Viziunea integrată a abordării ce are ca obiectiv descoperirea, recuperarea, dezvoltarea, și valorificarea unicității copilului este asigurată de:

  • oferirea unui curriculum de enrichment integrat structurat pe 3 dimensiuni: deschiderea orizontului de cunoaștere multi și trans-disciplinar, aprofundarea și performanța pe unul sau mai multe domenii de pasiune
  • contexte de învățare colaborative, care să potențeze unicitatea fiecărui copil și starea de bine
  • mentori cu pregătire multidisciplinară, empatici, pasionați de ceea ce fac
  • metode care conduc la dezvoltarea creativității și maximizarea aptitudinilor copiilor
  • clădirea caracterului și dezvoltarea calităților umane

Promovăm educația bazată pe dezvoltarea integrată a abilităților esențiale pentru secolul XXI: Gândire critică, creativă și inovativă, Rezolvarea de probleme, Colaborare și Relaționare, Adaptabilitate, Inițiativă și Spirit antreprenorial, Comunicare eficientă, Accesarea și analizarea informației, dezvoltarea Curiozității și Imaginației, dezvoltarea Inteligențelor multiple și a ambelor emisfere cerebrale.

ABORDARE INTER ȘI TRANS-DISCIPLINARĂ

Pentru a face față provocărilor unei lumi aflată în continuă schimbare, învățarea trebuie să promoveze atât abordări tradiționale, de aprofundare fiecărei discipline cât mai ales abordări inter și trans-disciplinare, centrate pe copil, participative și reprezentative la nivel local, național sau global, structurate în jurul unor tematici relevante din punct de vedere social.

Noutatea abordării trans-disciplinare constă în faptul că, în loc de a studia anumite discipline, fără a face legătura între cunoștințe, se pleacă de la o temă centrală care este analizată trans-disciplinar, trecând prin mai multe discipline, realizându-se astfel corelațiile dintre informații, precum și o deschidere către noi înțelesuri, către complexitatea vieții. Astfel, copilul își explică noțiunile și semantica din multiple perspective și își dezvoltă abilitățile de a identifica soluții reale la probleme date, de a se adapta în contexte sociale complexe și ajunge astfel să respecte fiecare element din natură, fiecare ființă, fiecare om și să adopte un comportament pozitiv față de universul în care trăim.

FONDATORI

Fondată de Diana Antoci și Florian Colceag în vara anului 2013, Kogaion Gifted Academy se constituie în prima Academie de Cunoaștere și Inteligență Integrată și Complexă din Romania.

Florian Colceag

Florian Colceag

Expert internațional Gifted Education, promotor gifted education în Romania, doctor în economie, matematician, Fondator Kogaion Gifted Academy, Fondator al Institutului de Cercetare si Dezvoltare a Cunoașterii Umane