6-13 ani – Etapa decisiva in formarea personalitatii umane

Largirea orizontului de cunoastere in paralel cu cresterea increderii in sine a copiilor principalele 2 obiective ale Kogaion Gifted Academy.

 

Conform cercetarilor efectuate de prof. Florian Colceag in gifted education, identificarea tematicilor curriculare potrivit varstei copiilor si caracteristicilor personale ale acestora au scopul de a hrani abilitatile ce se formeaza pe fiecare etapa de varsta si orizont de cunoastere.

Acest fapt conduce in mod automat la o educatie a emanciparii personalitatii umane si dezvoltarii abilitatilor mentale.

Scopul studiului intreprins de prof. Florian Colceag este dezvoltarea de instrumente de ajustare a copilului pentru atingerea maximului de potential natural prin deschiderile afectiv-cognitive si volitive si dezvoltarea de orizonturi si instrumente de cunoastere.

 

De exemplu, tematici la etapa de varsta 4 ani, precum „meseria de musafir” permite abordarea prin dezbateri a problematicilor legate de comportamentul social, atentia fata de ceilalti, deferenta vs indiferenta, politete vs impolitete, etc. Sub oricare din titlurile de lectii pot fi predate cunostinte ce pot conduce la aplicatii practice, dar si la o invatare prin descoperire si discutii in grup.

Astfel la vizuali motivaţia va deriva in prestigiu, pe când la secvenţiali promovarea va deriva in stabilitate.

Un detaliu important in înţelegerea evoluţiei gândirii conceptuale a copiilor este dat de structura de informaţii a emisferelor cerebrale dominante. Astfel pentru vizualii spaţiali exista tendinţa de evoluţie conceptuala ce se vede prin rotaţia pe dreapta a figurilor, la auditivi secvenţiali fiind specifica rotaţia pe stânga.

In tabelul de mai jos urmărim pe verticala modificarea caracteristicilor la vizual spaţiali odată cu trecerea la alte etape de vârsta:

 

 

Orizonturi de cunoaştere şi acţiune manifestare socială Factori stimulatori Factori inhibitori
Intuirea rolului social prin evaluarea propriilor abilităţi, inteligenţă existenţială

6-7 ani

Jocul competitiv-cooperatist, încurajarea performanţei şi depăşirii limitelor proprii Plictiseala şi munca repetitivă, conduce la evitarea efortului fără sens şi găsirea unor preocupări aleatorii
Competiţia pe însuşirea de instrumente de gândire, inteligenţă intra-personală

7-8 ani

Jocul de-a iniţiativa şi descoperirea de întrebări cheie şi de experimente personale Renunţarea la succes personal şi ignorarea adulţilor, conduce la demotivare şi sentimentul de a fi abandonat
Descoperirea domeniilor de interes propriu şi câştigarea de cunoaştere specifică domeniului, inteligenţă integratoare

8-9 ani

Experimentul în echipă şi dezbaterea pe idei şi ipoteze plauzibile asupra unor fenomene Izolarea faţă de alţi copii şi ascunderea sau negarea potentialului propriu pentru a se integra în grup
Înţelegerea regulilor de bază şi cunoştinţelor semnificative din domeniul de interes, inteligenţă estetică

9-10 ani

Iniţierea in complexitatea fenomenelor şi diversitatea manifestărilor cu armonia sinergiilor şi conexiunilor dintre fenomene Evadarea în oniric şi căutarea flow-ului în evenimente necontrolabile sau dăunătoare dezvoltării personalităţii
Interes pentru însuşirea tehnicilor ce permit dezvoltarea abilităţilor şi performanţa în utilizarea acestora pe domeniul de interes, inteligenţă emoţională

10-11 ani

Iniţierea asupra tehnicilor de cunoaştere-autocunoaştere şi cultivarea pasiunilor pe domenii de cunoaştere Cultivarea neîncrederii în forţele proprii şi atitudinea criticist descurajatoare ce conduce la neîncredere permanentă în propriile capacităţi
Descoperirea limitelor proprii în evoluţia cognitivă, inteligenţă de mediu

11-12 ani

Gradarea eforturilor astfel încât să permită succesul personal  prin eforturi creative şi soluţii inedite Insistarea pe defectele copilului şi ignorarea calităţilor acestuia, conduce la izolare şi negativism
Începe sa fie preocupat de propria persoana, devine închis, mai puţin comunicativ.

12-13 ani

Este capabil sa înţeleagă noţiunea de ipotetic. Poate construi raţionamente pe baza de date nou aflate, fără să se sprijine pe vechi repere. Este acut spiritul de contestare, dorinţa de revolta, se îmbrăţişează cauze.

Urmarirea unei curricule integrate pornind de la varsta de 6 ani, initierea in activitati creative si constructive, precum si cultivarea unor directii de interes ce pot deveni mai tarziu pasiuni stabile cu expertiza devreme la nivel inalt sau mediu, initierea in domenii noi de cunoastere si auto-organizarea copiilor pe interesul fata de aceste domenii (programe de enrichment), dezbaterile pe diferite teme propuse de copii si la initiativa acestora, descoperirea propriilor calitati si a domeniilor pe care este sensibil si pe care are preocupari, initierea individualizata pe aceste domenii si antrenarea pana la nivel de performanta, sunt directii in care este necesar sa se indrepte educatia copiilor intre 6 si 13 ani.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *